Fakta om Vikna
                         
 

Kommunevåpen:
(Tre lakser på blå bunn)
Antall innbyggere : 
Kommunesenter: 
Kommunevåpen: 
Totalt areal: 
Landareal: 
Antall øyer: 
Strandlinje: 
Høyeste topp: 
Største innsjø: 
Antall innsjøer: 
Antall gårdsbruk:
Antall registrerte fiskere: 
Antall registrerte fiskebåter: 
Kvantum landet fisk i Vikna:
Kvantum fisket av Vikna-båter: Kvantum produsert oppdrettsfisk: 

Til hjemmeside for Vikna
4241 (2012)
Rørvik
Tre lakser på blå bunn
3290 kvkm
317 kvkm
Ca. 6000
Ca.2460 km (Norges lengste)
Vattafjellet (Ytter-Vikna), 173 m.o.h.
Hasfjordvatnet, 650 da
Ca. 315
83 (2004) 
131 (2014)
91 (2014) 
Ca. 10.000 tonn
Ca. 30.000 tonn
Ca. 15.000 tonn (2004)

Litt mer om Vikna

Vikna er fra 1. januar 2020 en del av Nærøysund kommune som er den største fiskerikommunen i tidligere Nord-Trøndelag. 6000 øyer og Norges lengste strandlinje gjør Vikna unik i landsmålestokk. Sjøarealet er ti ganger så stort som landarealet. Ikke rart sjøen og havet alltid har vært og fortsatt er viktig for bosettinga i Vikna.Landskapet er svært oppstykka av fjorder og viker og domineres av fjell og myrer. To smale sund - Langsundet og Aunsundet - skjærer gjennom landskapet i nordøslig retning og deler kommunen i tre noenlunde like store deler - Ytter-Vikna, Mellom-Vikna og Inner-Vikna. Helt i vest ligger de store øyene Borgan og Kalvøya, og i nord Lauvøya. Foruten disse består kommunen av en mengde større og mindre øyer - rundt 6.000 i tallet.

I øst skiller Nærøysundet kommunen fra fastlandet. Vikna fikk fastlands- forbindelse gjennom Nærøysundbrua (bildet over) i 1981. Også de tre hovedøyene, samt Lauvøya, har bruforbindelse. Den høgste toppen - Vattafjellet på Ytter-Vikna - stikker ikke mer enn 173 meter i været.

Bosettinga slik vi kjenner den i dag, tok form mot slutten av 1800-tallet. Takket være fisket vokste folketallet ytterligere framover på 1900-tallet, til tross for at mange også emigrerte til Amerika. I ”De harde 30-åra” ble det et oppsving i bosettinga på øyene, men etter krigen ble de fleste av øyene igjen avfolka. I dag er bare de største øyene bebodd, mens mye av den gamle bygningsmassen er i bruk som fritidshus.

Utenom de tre hovedøyene bor det i dag folk på Borgan, Lauvøya, Vågøya og på Svinøya. Gammel bosetting finnes nesten over alt, blant annet på Sør-Gjæslingan, Gåsværet, Skjærværet, Bondøya og Karstenøya. Mange viknaværinger har sitt “paradis” her ute i øygarden.

På Kråkøya i Nærøysundet var det for ikke mer enn 100 år sia et viktig handelssenter med butikk og servering. Seinere overtok Rørvik som handelssenter og i dag er det bare rester igjen av det gamle handelsstedet. Sør- Gjæslingan og Nordøyan er to viktige fiskevær som er nærmere beskrevet på en annen side. Et tredje fiskevær er Vandsøy.

       Tilbake til start