Finnes på Vikna:
Austafjord mølle
Barbro Hasfjord
Berggården
Borgan
Grinna fyr
Krigsminnene

Kulturminnene
Nordøyan
Kystmuseet-Norveg
Rørvik
Skreifestivalen
"Søblomsten"
Sør-Gjæslingan
Vindmølleparker
Vågsenget

Elg
(Alt om elgen i Vikna)