17.2.2021
Elg i solnedgang?

Etter 30 år med mye elg og fulle frysebokser, viser det seg nå at elgen på Vikna mer og mindre er på veg inn i solnedgangen. Elgbestanden er nemlig på veg ned, og det er egentlig både som forventa og som ønsket.Etter at elgen fant fram til Vikna på slutten av 70-tallet vaks elgstammen kraftig i mange år. Rundt 2010 var stammen på topp og Vikna var den største elgkommunen i landet, målt etter elg per areal. Vikna hadde også noen av de største elgoksene og de største elggevirene i landet.

Fjorårets jakt ble i så måte kanskje et vendepunkt. Til tross for at jaktperioden var kraftig forlenga, helt fram til julaften, ble resultatet heller skralt, med 131 av tildelt kvote på 153 dyr - en fellingsprosent på skarve 85. Inntrykket fra jakta er at det er observert relativt lite kalv og få eldre okser. Årsaken kan være så mangt; mindre og dårligere beite, skjev og feil avskyting i forhold til kjønn og alder, samt påkjørsler. Det ble påkjørt hele 19 elger totalt i Nærøysund kommune i fjor.

Alt dette gir en viss usikkerhet framfor høstens jakt og det knytter seg nå stor spenning til årets elgtelling, som vanligvis foregår den første uka i mai. Tellingene de siste åra har ligget på rundt 170 dyr, mot over 230 på det meste i 2015. En regner med at resultatet fra elgtellingene gir et godt bilde av bestanden på tellingstidspunktet. Så kommer årets "avling" - i form av kalver - i tillegg. Et mål for elgforvaltningen i Vikna er at vinterstammen skal bestå av rundt 200 dyr. Blir det særlig flere vil beitetrykk, beiteskader og antall påkjørsler bli for stort. 

Mer på Elgsidene

 Tilbake til start