10.9.2019
Grytbogen - snart også for viknaværinger

Sist helg ble det arrangert "bli-kjent-dag" i Grytbogen i Follafjorden. Arrangementet var et ledd i arbeidet for å få til ei vellykka sammensveising av de to kommunene Nærøy og Vikna, som fra årsskiftet blir en kommune under navnet Nærøysund.

Hvor vellykka det var i så måte skal vi ikke ha sagt noe om. Av de rundt 30 store og små som tok turen, enten langs fjorden eller over fjorden, var, så vidt vi kunne registrere, bare tre fra "gamle" Vikna kommune, og alle disse var innflyttere. Det sier kanskje litt om interessen fra de nye sambygdingene på den andre sida av Nærøysundet. Når det er sagt så ble det en kjempefin opplevelse i knallfint høstvær for de som deltok.

Det var Foldereid utmarkslag og Foldereid idrettslag stod for arrangementet og de hadde nok kanskje ventet seg litt større oppmøte. Det ble pølser og kaker nok til alle, for å si det slik. Jon Erik Aune i Foldereid utmarkslag tok de frammøtte med på en gjennomgang av stedets historie, en historie som kan dokumenteres tilbake til 1600-tallet.

Kommunal eiendom
Det har vært fast bosetting i Grytbogen gjennom flere århundre, men det har i liten grad vært sjøleiere som har bodd der. Opp gjennomtida har det vært dyrket både korn og gras der, men det er nok skogen som har vært viktigst for bosettinga. Daværende Foldereid kommune kjøpte eiendommen i 1925 etter harde diskusjoner i herredsstyret, men klarte i løpet av to år å nedbetale hele kjøpesummen på 25.000 kroner gjennom tømmersalg. Ved kommunesammenslåinga på 60-tallet ble Nærøy kommune eier av området og fra nyttår heter altså den nye eieren Nærøysund kommune.

Og det er en stor eiendom viknaværingene nå blir medeiere i. Totalt ca 45.000 da, mest fjell, men også mye skog. Og midt gjennom området, Grytbogelva som renner fra Eirikfjellvatnet og ut i Follafjorden. Langs denne elva har det gjennom århundrene vært stor ferdsel mellom Namdalen og Nordland. Slik sett har Grytbogen i si tid vært ganske sentral. Nå ligger den imidlertid på "feil" side av Follafjorden og uten vegforbindelse.

Trenger vedlikehold
Stedet har i mange år vært brukt som leirskole for nærøyelever, og det ble på åttitallet satt opp et eget hus til dette formålet. De eldste husa er fra midt på 1800-tallet og begynner nå å bli ganske prega av vind og vær. Et av de første spørsmålene det nye kommunestyret i Nærøysund vil måtte ta stilling til, er hva som skal skje med husa i Grytbogen...

 Tilbake til start