1.1.2019
Utrygt å være okse på Vikna
Tallene fra fjorårets elgjakt i Vikna viser at både bestand og avskyting har vært noenlunde stabil. 135 felte dyr av en kvote på 144 er om lag det samme som året før. Den største elgen ble felt på Lysøya (260 kg), men flere rugger måtte bite i lynget, som denne 15-spiringen som ble felt ved Steinfjorden på valdet Fornes/Nordaunet.

Fjorårets avskyting viser at det var særdeles utrygt å være okse på Vikna i fjor. Det ble nemlig felt en halv gang flere hanndyr enn hunndyr i kommunen. Total resulterte elgjakta i 13,5 tonn kjøtt. Gjennomsnittsvekta på kalvene var på 48 kilo, og med oksekalvene i gjennomsnitt 7,5 kilo tyngre enn kukalvene. Gjennomsnittsvekta på fjordyra (1 1/2 år) var 113 kilo.

Det diskuteres nå om elgbestanden på Vikna skal reduseres ved økt avskyting neste år for dermed å redusere både beiteskader og fare for trafikkulykker.

Mer på Elgsidene

 Tilbake til start