7.5.2012
Må sikre maritimt tradisjonshåndverk
Man må legge bredsida til for å sikre videreføring av tradisjonshåndverk og spesialkompetanse rundt mange av Trøndelags vernete fartøy, blant annet "Søblomsten" (bildet). Det mener forskere ved Trøndelag forskning og utvikling, som har kartlagt tradisjonshåndverk innenfor de maritime yrkene i de to trøndelagsfylkene.

Båtbygger Eirik Wahl og "Søblomsten" er verneverdige, i følge Trøndelag forskning og utvikling.

Målet med arbeidet, som er finansiert av de to fylkekommunene, har vært å kartlegge maritimt tradisjonshåndverk i Trøndelag, samt å peke på noen sentrale utfordringer og tiltak for videreføring av kunnskap og til utvikling av disse kulturnæringene.

I rapporten "Tradisjonshåndverk og maritim kulturarv i Trøndelag" peker forskerne Roald Lysø og Frode J. Aarvik på at fagmiljøene på disse områdene er små og fragmenterte. De peker spesielt på miljøene rundt SDS Hansteen, Jekta Pauline, MB Hauka og galeas Søblomsten som viktige å bygge videre på.

Bredside
- Man må nå "legge en bredside til" og sette i gang tiltak som sikrer en videreføring av tradisjonshåndverk og den spesialkompetansen som er bygd opp gjennom de siste 20-30 år rundt mange av Trøndelags vernete fartøy, for eksempel miljøene rundt SDS Hansteen, Jekta Pauline, MB Hauka og galeas Søblomsten, sier de to som foreslå en satsing på fartøyene og kompetansemiljøene rundt de viktigste fartøyene her i Trøndelag (bl.a. Trondheim, Rissa, Jøa, Rørvik, Kjerknesvågen). Det foreslås også etablering av en høgskolelinje for tradisjonshåndverk, fartøyvern og opplevelsesøkonomi knytta til HINT og/eller HIST.

53 håndverkere - 13 fartøyer
Lysø og Aarvik har gjennom sitt arbeid funnet fram til i alt 53 tradisjonshåndverkere i de to trøndelagsfylkene. De befinner seg innenfor fagene seglmaker, tekstilhåndverker, rigger, møbeltapetserer, gamle malingsteknikker, møbelsnekker, maskinist, båtbygger, smed, klinker, bøkker og skipper/sjømannskap. Mange av disse er knytta til miljøer rundt de 13 fartøyene med status som vernet som finnes i de to fylkene.

Ikke alle av disse er seilføre. Det gjelder blant annet den eldste - Galeas Søblomsten fra 1864 - som ble hentet til Vikna i 1990. Arbeidet har de siste årene ligget nede på grunn av mangel på midler til restaureringsarbeidet.

Verneverdige
De båtene som i følge rapporten har status som verneverdige i Trøndelag er:

Gamle Stokksundferja 1963 bilferje
Hansteen 1866 opploddingsfartøy
Hauka 1934 representasjons og slepefartøy
Hermes 1937 fiske/fangstfartøy
Kaptein Dyre 1893 slepebåt
Oscarsborg 1874 slepebåt
Jekta Pauline 1897 fraktfartøy
M/K Straumingen 1955 fiske/fangstfartøy
Galeas Søblomsten 1864 fraktfartøy
Sørhavn 1958 oppmåling, inspeksjons og slepefartøy
Torgunn Kathrine 1937 fiske/fangstfartøy
Vita 1 1939 fiske/fangstfartøy
Vågsfjell 1924 fraktfartøy

Du finner rapporten her (pdf)

       Tilbake til start