6.6.2011
Fortsatt stor elgfare på Vikna

Det er igjen stigende elgfare på Vikna. Etter at kommunen opplevde en "elgboom" i 2009 med stor elgtetthet, ble avskytinga skrudd opp flere "knepp" til 263 dyr, i håp om få bestanden ned på et "kontrollert" nivå. I fjor ble avskytinga mer enn halvert - til 110 dyr. Nå viser det seg at elgen ikke er så lett å kontrollere og at stammen igjen er på veg opp. Foran jakta i høst åpnes det for avskyting på 2009-nivå - til 250 dyr.

Det er utmarksrådet i kommunen som har kommet fram til dette på bakgrunn av "sett elg-skjema" fra jakta i fjor og vårens bakketellinger. Ut fra dette regner en med at bestanden før kalving var på i overkant av 300 elger, som er omtrent det samme som i 2009. Når kalvinga i disse dager er avslutta, regner en med at bestanden har økt med ytterligere godt over 100.

Totalt regner utmarksrådet med å felle 800 dyr i løpet av en treårsperiode. For inneværende år er kvoten satt til 250. Kvoten er ennå ikke fordelt på de ulike jaktområdene, men nytt av året er at kvoten skal fordeles likt i hele kommunen etter tellende areal.

Mer om elgen i Vikna
Se også prognose for NT

Tilbake til start