16.03.2010
Asbjørn trenger hjelp

Folla kystlag har planene klar for våren og sommeren. Laget har lagt fram et velfylt vårprogram med mulighet for mange ulike aktiviteter. Foruten de vanlige aktivitetene på torsdagene vil laget arrangere både temakvelder, søndagskafe og dugnader. Første temakveld blir allerede 25. mars med temaet tau og tauverk. Torsdag 29. april er det tid for vår-dugnad, før laget smeller til med åpen dag i lagets lokaler i Moe-brygga (den 6. mai). Det er mye som skal gjøres så Asbjørn Knoff (bildet) kan ha god bruk for litt hjelp.

Fra og med 9. mai (søndag) vil kystlaget prøve å komme i gang med en mer og mindre fast ordning med salg av kaffe og vafler. Seinere skal det arrangeres kystlagsfest (4. juni) og dugnadstur til Grinna fyrstasjon, som snart er klar for å ta imot overnattingsgjester. Laget deltar også på Kystbymessa  23-25. april  og på Hurtigrutas dag 1. juli. Og enda er det mye igjen av sommeren!      

Vårprogrammet for kystlaget finner du her

       Tilbake til start