03.01.2010
404 kulturminner i Vikna
Riksantikvaren presenterte før jul nettstedet Kulturminnesok.no, som er den første samla oversikten over freda kulturminner i Norge. Oversikten inneholder freda bygninger, kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Per dags dato ligger det rundt 100.000 kulturminner i basen og 404 av disse ligger i Vikna kommune.


Denne gravhaugen på Ryum er blant de mange kuturminnene som nå er registrert i Riksantikvarens base.

I alt er det per dags dato registrert 1262 kulturminner i Ytre Namdal, det vil si i kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. Nærøy kommune har flest registrerte kulturminner med 462. De fleste av kulturminnene ligger i området langs Nærøysundet. Steinkjer kommune er den kommunen i Nord-Trøndelag som har desidert flest kulturminner registrert med 1136. Etter hvert som fylkeskommuner, byantikvarer og Riksantikvaren legger inn nye registreringer i basen, kommer det nye kulturminner til slik at antallet kulturminner vil vokse i tida framover..

Mer på Kulturminnesok.no

       Tilbake til start