20.5.2010
Mindre elg i Vikna
Årets elgtelling fra fly og på bakken viser at fjorårets rekordavskyting har hatt sin virkning på elgstammen i Vikna. Dermed kan kvoten for årets jakt bli halvert og vel så det i forhold til fjorårets kvote på 280 dyr.

Totalt ble det skutt 263 elger i kommunen under fjorårets jakt, som var den desidert mest omfattende noen sinne i Vikna. Under en flytelling i vinter ble det talt 182 dyr i hele kommunen. Tilsvarende registrering i 2009 var på 280 og i 2008 på 211 dyr. Bakketellinger nå i mai har også vist en nedgang i bestanden (ca 130 mot ca 215 i fjor).

Leder i Vikna utmarksråd, Lars Kirkeby-Garstad, anser tellingene for å være omtrent som forventa. På bakgrunn av dette tror han kvotene i år kan bli redusert til omtrent det halve av fjoråret, det vil si ca 120-130 dyr. Det er naturstyret i kommunen som fastsetter den endelige kvoten.

Les også Sigurd tok OLg-gull!

       Tilbake til start