12.12.2010
Det snør, det snør tiddelibom...

Etter en uvanlig kald november er det nå i tillegg kommet uvanlig mye snø, og inntrykket er at det faktisk er mer snø på Vikna enn ellers i Namdalen. Til alt overmål har snøen fått ligge i fred i over ei uke! Det har gjort Vikna til et tilnærmet "Winter wonderland", som vi sjelden har sett det før. På grunn av all løssnøen er det vanskelig både for folk og fe å ta seg ut i terrenget, men vi ser det alle sammen; fantastiske formasjoner av snø og trær over alt!

Nyt det før det er for seint!

       Tilbake til start