24.09.2010
Elgen liker seg på Vikna

Elgen liker seg godt på Vikna. Så godt at den ikke bryr seg om verken ferie eller utvandring til andre kommuner. Tvert imot holder den seg i ro i nærområdet. Det er i sterkt kontrast til hva som er tilfellet i mange andre kommuner i Nord-Trøndelag der elgen krysser flere kommunegrenser i løpet av året.
 
Denne elgkua har holdt seg stort sett i ro på Garstad, viser Nina-undersøkelsen. Bildet er tatt på vårparten i år.

Det er rapporten fra Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 - 2010 som viser dette. Rapporten ble lagt fram tidligere i år, men ble utdypet nærmere under et elgmøte på Vikna nylig av prosjektleder Christer Rolandsen.

Resultatene bygger på over 2.1 millioner kartposisjoner fra 247 elger som ble radiomerket i perioden 2006 – 2008. I Vikna ble det merket 8 elger og i Nærøy og Bindal 11. Elgene ble merket med GPS eller VHF.

Posisjonene til elgene, sammenholdt med andre tilgjengelige data, viser at elgen i gjennomsnitt beveger seg med en fart på 30-300 m i timen (i luftlinje), oksene mest og mest vår og høst. Mens det i Indre deler av fylket ble registrert til dels store trekkavstander og over flere kommunegrenser, ble det blant elgen i Vikna ikke registrert noen særlige bevegelse. Elgen holdt seg stort sett i ro og ingen vandret ut av kommunen. Noen innvandrere ble heller ikke registrert.

Ellers ble det konstatert at oksene beveger seg over et området på rundt 60 kvkm(60.000 da) under brunst- og jaktperioden, som delvis er sammenfallende. På Vikna regner en med at brunsten er over allerede når jakta starter (25. september). Det antar en er forklaringen på at kalvinga skjer rundt ei uke tidligere på Vikna enn gjennomsnittlig ellers i fylket, det vi si med en topp siste uka i mai.

Du kan lese hele rapporten på Nina.no (pdf).

Forøvrig: Lørdag 25. starter elgjakta. Årets kvote for Vikna er på 110 dyr. Det er 170 færre enn i fjor!

Se også reportasjen I storelgens rike ("Jakt" nr 5-2010).

       Tilbake til start