15.03.2009
Nytt reiselivsnettverk i Namdalen

De tre regionrådene i Namdalen er innvilget et tilskudd på 320.000 kroner fra fylkeskommunen til det to-årige prosjektet Reiselivsnettverk Namdalen. Målet er å skape møteplasser, nye produkter, koordinere tiltak og avklare framtidig organisering av reiselivet i Namdalen.

Det er Midtre Namdal regionråd som har søkt om midler til prosjektet på vegne av regionrådene i Indre, Midtre og Ytre Namdal. Prosjektet vurderes til å være viktig for utviklinga av reiselivet i Namdalen, som stort sett består av veldig små aktører.Oppgavene til det nye prosjektet blir nå å skape møteplasser, koordinere fellestiltak, avklare framtidig organisering av et reiselivsnettverk og evaluering/rapportering. Prosjektet har en totalkostnad på 770.000 kroner over to år.

Les mer på NT-utvikling.no

       Tilbake til start