05.02.2009
Husk kulturminneåret!

Regjeringa har pekt ut 2009 som kulturminneår. Kulturminneåret 2009 ble åpnet tirsdag 3. februar med mål om å stimulere til engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i vår kulturarv. Alle arrangement i kulturminneåret kan du nå finne på en egen nettside.

Nettportalen for Kulturminneåret 2009 ble åpnet allerede i mars 2008. Hensikten var å bidra til å spre informasjon om kulturminneåret og bli en møteplass for brukerne. Her kan alle - lag og foreninger og offentlige etater -  legge ut informasjon om sine arrangement. Det kan også søkes om tilskudd til gjennomføring av arrangement.

Derfor er det skuffende at det så langt ikke er lagt ut et eneste arrangement i hele Nord-Trøndelag, langt mindre i Vikna. Oppfordringen blir derfor; Legg hodet i bløtt og lag et eget kulturminnearrangement i kommunen, og legg det deretter inn i kalenderen her.

Bildet viser ett av kommunens kulturminner; brua over Ryumsbekken, i sin tid en del av den gamle ferdselsvegen fra Ryum til Rørvik over Svahylla.

       Tilbake til start