03.10.2009
Halvparten i boks

Etter at første periode av elgjakta er avvikla er halvparten av kvoten for årets jakt så og si i boks. 141 dyr av en kvote på 280 betyr at årets elgjakt overgår alle fantasier om hvor mye elg det går an å felle i fiskerikommunen Vikna. Så spørs det da, om det er nok til å holde elgstammen på Vikna i sjakk.

Etter en sped start for litt over 20 år sia, er elgen på Vikna blitt en skikkelig attraksjon og elgjakta ei "matauk" av dimensjoner. Elgkvoten på Vikna ble i 2007 satt opp fra 70 i 2006 til 140, for å stanse den sterke veksten i elgbestanden.

Til tross for dette viste elgtellingene både fra fly og på bakken at bestanden i fjor hadde vokst. Kvoten ble derfor satt ytterligere opp til 180. Av dette ble det skutt 171 elger under jakta i fjor. Flytellingene nå i vinter viste likevel ytterligere økning i elgstammen. På grunn av merkbare beiteskader og flere påkjørsler ble kvoten for årets jakt satt opp til 280. Etter første jaktperiode (ei uke) er altså halvparten av dette felt. 10. oktober starter neste periode av elgjakta som deretter varer ut måneden. Da er nok storparten av kvoten på 280 dyr felt.


 

 

 

 

 

 

 

 

En av de 141 elgene som ikke klarte seg gjennom 1. jaktperiode i Vikna.

Men denne storoksen klarte seg (klikk for video)
Les også "Elgkjøtt for millioner"
 

       Tilbake til start