25.05.2009
Dagene talte for skogens konge?

Det er foretatt telling av elg på Vikna både i vinter og nå på vårparten. Resultatet tilsier at dagene kan være talte for svært mange av skogens konger. Mens det i fjor ble felt 171 elger kan kvoten i år bli på 280!

Elgkvoten på Vikna ble i 2007 satt opp fra 70 til 140, for å stanse den sterke veksten i elgbestanden. Til tross for dette viste elgtellingene både fra fly og på bakken at bestanden i fjor hadde vokst. Kvoten ble derfor satt ytterligere opp til 180. Av dette ble det skutt 171 elger under jakta. I løpet av høsten og vinteren er seks elger drept i trafikken og fire er døde av andre årsaker.

Tellingene som er utført i løpet av vinteren og våren tyder på at elgstammen likevel har vokst. Under flytellingene nå i vinter ble det talt 280 elger som var 69 flere en året før. Bakketellingene viste en liten nedgang i forhold til året før. Utmarksrådet i kommunen signaliserer nå at kvoten ønskes satt så høgt som til 280 for kommende jakt. Det er naturstyret i kommunen som fastsetter den endelige kvoten.

Flere elgbilder finner du her

       Tilbake til start