05.01.2009
Paul Woxeng -
gjemt og glemt?

Det var stor stas da bysten av Paul Woxeng ble avduket foran Norveg i mai 2006. Nå frykter etterkommerne av grunnleggeren av Woxengs Samlinger at arven etter Paul Woxeng kan bli borte gjennom den nye organiseringa av museene i Namdalen. 

Paul Woxeng er mannen som i 1919 grunnla det private museet Woxengs Samlinger på Vågsenget på Mellom-Vikna. Etter Woxengs død i 1967 ble museet overtatt av Vikna kommune og gjenstandene flytta til Berggården i Rørvik. Museet er seinere blitt til Kystmuseet i Nord-Trøndelag - ett av de største museene i fylket. Museets status i dag skyldes i stor grad innsatsen til Paul Woxeng. En byste av Paul Woxeng ble i mai 2006 avduket foran kystkultursenteret Norveg (bildet over).

I forbindelse med omorganiseringa av museumsstrukturen i Namdalen har etterkommerne av Woxeng uttrykt bekymring for utviklinga for museet på Vikna.
- Det virker som om kommunen er med på å fjerne navnet til grunnleggeren fra den museale virksomheten på Vikna. Det som nå ser ut til å være igjen av grunnleggerens navn, er knyttet mot et eiendomsselskap. Dette anser vi ikke er i pakt med den avtalen som ble gjort da Vikna kommune tok over samlingene etter Paul Woxeng. Et hovedpunkt i avtalen var at museet skulle hete Woxengs Samlinger. Gjennom årene ble "Kystmuseet" tilført navnet, men Woxengs Samlinger var fortsatt en del av navnet, påpeker Paul Woxengs barnebarn, Paul Woxeng Sollid, i et brev til kommunen og som er referert i Namdalsavisa.

Mer i Namdalsavisa
Se nyhetssak Paul Woxeng på plass!

       Tilbake til start