04.02.2008
 
Kystkultur i fokus

Kystkultur var så desidert i fokus da det nylig ble avviklet "Inspirasjonshelg" for reiselivsnæringa på Namdalskysten. Blant innlederne var "væreier" Birger Brandtzæg (bildet) på Abelvær Gård, som trakk linjene fra sin fjerne slektning, Johan Berg, og fram til i dag.

Berg er grunnleggeren av Berggården i Vikna, seinere senter og base for dagens Kystmuseum. Han var også bror til Brandtzægs tippoldemor, som var født og oppvokst på Abelvær, der Brandtzægfamilien har hatt sin base siden 1802. Væreiertida er det slutt på, men dagens eier av Abelvær Gård, Birger Brandtzæg, ikler seg av og til væreierrollen for å tilfredsstille gjestenes ønsker og forventninger.

Ikke vindmøller og skog!
Brandtzæg var en av mange innledere under arrangementet i Norveg, der et syttitalls aktører i næringa var med på "en oppdagelsesreise i natur, kultur og historie på Namdalskysten". I tillegg til Brandtzæg deltok Sigmund Alsaker (bildet t.h.) fra Norveg. Alsaker åpnet samlinga med en spennende gjennomgang av Namdalskystens kulturminner - både de som er igjen og de som er borte - og han avsluttet med en appell om å ta bedre vare på både kystkultur og kulturlandskap.
- Vær snill å ikke riv flere bevaringsverdige bygg! Og ikke ødelegg kulturlanskapet med å bygge vindmøller og plante skog, sa Alsaker, blant annet.

Samlinga ble arrangert i regi av de to reiselivsprosjektene; Attraksjons- og reisemålsutvikling Ytre Namdal og Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping. Målet med det siste prosjektet er å skape næringsvirksomhet i og nær de verna områdene i fylket. I Vikna gjelder det Borgan naturreservat.

Les mer på NT-utvikling.no...
... og på Viknanett.no

       Tilbake til start