22.05.2008
 
Hva med elgsafari?
Viknatur.no kan i dag foreslå følgende eksklusive aktivitet overfor tilreisende til Vikna: Elgsafari! For de fastboende er dette blitt en velkjent aktivitet, men få utenom kommunen er kanskje klar over at Vikna har en av de tetteste populasjonene av elg i hele landet! Og det er nå i mai de er lettest å observere. På kveldstid formelig vrimler det av elg på de nygrønne engene i kommunen.
Men det er ikke sikkert dette er en situasjon som vil vedvare. Til tross for en rekordartet avskytingen med 130 felte dyr i fjor høst har flere elgtellinger i år vist at bestanden snarere har gått opp enn ned. En flytelling i vinter ga som resultat 211 dyr, som er mye mer enn forrige flytelling i 2006. To baketellinger nå i mai viser den samme tendensen; Det er blitt flere elg. Det er også noe alle kan se ved å registrere elg langs vegene og beiteskader i skogen.

Elg er vel og bra. Likevel er dette en situasjon mange i kommunen ikke ønsker skal vedvare, både på grunn av beiteskader og på grunn av den økende faren for elgpåkjørsler. Det er også en risiko for at elgen på sikt skal "beite seg ut" av kommuen.

Naturutvalget i kommunen har tidligere gått inn for en vinterbestand på 160-170 dyr. Nå har Vikna utmarksråd, som forvalter elgbestanden i Vikna, beregnet elgstammen foran årets jakt til å være rundt 360 dyr, og har søkt kommunen om å få felle inntil 180 dyr under høstens jakt. Med andre ord ligger det an til en halvering av stammen. Dermed kan årets mai blir den siste til å observere slike mengder med elg som det er gjort på Vikna i år.
 

       Tilbake til start