28.07.2007
 
På sykkel i YN

I løpet av sommeren har det dukket opp et par brukbare sider for de som er interessert i sykkelturisme. Nettsidene Rv17.no og Hikebike.no dekker i utgangspunktet et større område, men dersom du går litt lenger inn på sidene finner du aktuell informasjon også om sykkelturer i Ytre Namdal.

Hovedmålet med nettsida Rv17.no er å gjøre Kystriksvegen og regionen mer attraktiv for syklister, blant annet ved å gjøre flere sykkelruter i Nord-Trøndelag tilgjengelig. Fokuset har vært på strekningen fra Steinkjer til nordlandsgrensa og prosjektet markedsføres både nasjonalt og regionalt.

Hikebike.no er et samarbeid mellom Trøndelag Reiseliv AS og Jämtland Härjedalen. Prosjektet har som mål å bygge opp en infrastruktur med informasjon om sykkelruter og vandringsleder i regionen. Det er også et mål å få fram kommersielle produkter innenfor sykkel og vandring, og å fungere som en samarbeidspartner for turoperatører og reiselivsbedrifter som vil utvikle sykkel- og vandreturismen i regionen.

Informasjon om sykkelturer i Ytre Namdal finner du ved å klikke på lenkene: Rv17.no/sykkel og Hikebike.no/bike.

       Tilbake til start