07.02.2007
Samarbeid om reiseliv

Reiselivsaktører i Ytre Namdal har diskutert felles framstøt for reiselivsnæringa. Mer samarbeid og større felles innsats var blant konklusjonene på møtet.

Rundt 40 personer deltok på møtet der bedrifter med tilknytning til reiseliv var invitert. Blant temaene som ble tatt opp var erfaringene fra fjorårets reiselivsmesser, presentasjon av selskapet Trøndelag reiseliv og av sykkelprosjektet "Fra Steinkjer til Leka" (se foreløpig hjemmeside). I tillegg fikk flere lokale bedrifter og skyssbåter anledning til å presentere seg.

Det var også en viktig diskusjon rundt felles oppgaver, og som en konklusjon fra møtet må det kunne slås fast at reiselivsbedriftene i Ytre Namdal nå ser behovet for større samhandling og flere felles framstøt for å få turister til regionen.

Møtet var initiert av Nærøy og Vikna næringsforeninger. Et tilsvarende reiselivsmøte ble arrangert både i 2005 og i 2006 og det ligger nå an til at dette blir et årlig tiltak.

       Tilbake til start