22.08.2007
 
YN skal trekke til seg reisende

Et to-årig reiselivsprosjekt skal gjøre Ytre Namdal mer attraktiv for turister og andre reisende. I første rekke er det små grupper med relativt god betalingsevne man ønsker å nå gjennom prosjektet, som allerede er godt i gang.


Målet for prosjektet er økt verdiskaping i Ytre Namdal gjennom utvikling av opplevelsesprodukt og tilgjengelige og salgbare produktpakker. Prosjektet omfatter Leka, Nærøy og Vikna, med Ytre Namdal regionråd som prosjekteier.  Anne Grete Walaunet er ansatt som prosjektleder i 50% stilling.
De som har en idé til noe som kan utvikles til en attraksjon/aktivitet, og som ønsker å delta i prosjektet, oppfordres til snarest å ta kontakt med henne (Tlf. 909 26971 eller post@viknanett.no).

Les mer om prosjektet på Viknanett.no

       Tilbake til start