15.10.2007
 
Finn fram i Vikna

Nye digitale kart for både Vikna og Nærøy er nå tilgjengelig på nettet.  Kartene inneholder oversiktskart, grunnkart med bygg og eiendommer, flyfoto (ortofoto fra 2006), plandata, kommunale vann- og avløpsdata, markslagsdata samt diverse arealinformasjonsdata. Det er i tillegg knyttet informasjon til diverse objekter i kartene, blant annet til bygg, eiendommer og reguleringsplaner. Kartene kan også være et viktig hjelpemiddel for turgåere.

Les mer om kartene på kommunens hjemmeside eller gå rett til kartsiden.

       Tilbake til start