5.10.2007
 
Utrygt for skogens konge

Elgen i Vikna har hatt travle tider i det siste med å springe fra de mange elgjegerne som har vært postert utover i terrenget. Mange har måttet bøte med livet, og mange har sluppet unna (bildet over). Men faren er ennå ikke over for Skogens konge.

Elgstammen i Vikna har hatt en nærmest eksplosiv utvikling de siste åra. Resultatet er at kommunen har fått en av de tetteste elgbestandene i hele landet. Da første jaktperiode ble avslutta den 1. oktober, var det felt 70 elger i kommunen - det samme som totalen for fjoråret, som var et foreløpig rekordår. Etter dette har Vikna utmarksråd bestemt at det kan felles et tilsvarende antall også i neste periode som begynner på onsdag (10. oktober). Dermed kan totalen komme opp i 140 elger. Hensynet til beiteforhold og trafikksikkerhet er også medvirkende til at kvoten er satt så pass høgt.

Rapporten fra jegerne tyder på det ennå er mye elg i terrenget, og til og med i sjøen (bildet til høyre. Bildet er tatt av Knut Fornes og viser tre elger - bl.a. en åttespirs okse - på svøm forbi kaia på Fornes).

       Tilbake til start