11.11.2007
 
Nå skal "Søblomsten" på sjøen

Nå skal "Søblomsten" på sjøen! Det har det nye styret i Stiftelsen Søblomsten bestemt. Etter flere år i dødvannet ble det i går valgt nytt styre i stiftelsen, med Halle Sivertsen som leder. Målet er nå å videreføre restaureringsarbeidet så fort som mulig.

Galeasen "Søblomsten" - bygd i 1884 - ble overtatt av Stiftelsen Søblomsten i Vikna i 1990 med tanke på restaurering. Under ledelse av båtbygger Eirik Wahl har båten vært gjennom en omfattende restaurering. De siste åra har arbeidet ligget nede på grunn av mangel på midler .
- Norveg har tatt både tid og penger, men nå når denne skuta er på plass, er det tid for å gå løs på "Søblomsten", sa ordfører Karin Søraunet på møtet i går. I mellomtida har den 80 fot store skuta ligget trygt under tak på slipp utenfor Rørvik (bildet under).

Den største utfordringen blir nå å skaffe penger til det videre arbeidet. En beregning foretatt av Hardanger fartøyvernsenter i fjor, viser at 8 millioner kroner skal holde for å få skuta i seilbar stand. Det er litt mer enn det som til nå er brukt på prosjektet. I tillegg kommer utgifter til motor. Hvem som skal foreta restaureringsarbeidet er det ikke tatt stilling til. Båten skal etter planen rigges med en stormast på hele 25 meter og en mesanmast på 20 meter.

Fylkeskommunen har til nå bidratt med rundt to millioner kroner til prosjektet, og har i denne omgang lovet å bidra med 50.000 kroner for å få prosjektet i gang igjen. Vikna kommune vil bidra med et tilsvarende beløp. Foreløpige sonderinger tyder på goodwill også fra det lokale næringslivet.

- Dette blir ikke enkelt, men jeg tror likevel det er ei gunstig tid med tanke på å skaffe midler til det videre arbeidet, sier styreleder Halle Sivertsen (bildet) i Stiftelsen Søblomsten. Han håper alle gode krefter nå kan samles om den ene store oppgaven - å få skuta på sjøen og båten i drift. Med seg i det nye styret har han Terje Fornes, Birger Svendsgaard, Sigmund Alsaker, Oddvar Bakke og Bjørn Ramfjord.

       Tilbake til start