16.11.2006
 
Fuglelivet på Sklinna

Sklinna er den største fuglekolonien i Trøndelag og er av nasjonal og internasjonal betydning. Nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kommet ut med en flott rapport om fuglelivet på Sklinna.

Lokalbefolkningen i Vikna og Leka har i all tid kjent til at det hekker godt om sjøfugl på Sklinna. Og det var tips i fra disse som gjorde at de første beskrivelsene av Sklinnas fugleliv kom i 1980 og 1982. Etter hvert som ryktene spredte seg rundt i det ornitologiske miljøet om at det befant seg en fugleøy utenom det vanlige utenfor Trøndelagskysten, trakk Sklinna til seg besøkende fra fjern og nær. Her kom amatørornitologer, fuglefotografer og naturelskere for å studere og observere det spesielle fuglelivet.

Sklinna ble tidlig en interessant lokalitet for forskere, og kom tidlig inn som et område for det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Hvert år gir undersøkelsene på Sklinna data til forskere, stipendiater og studenter. I så måte er Sklinna et av de beste stedene som tenkes kan, med en forholdsvis begrensa utstrekning, men likevel et rikt utvalg av fugler, så som skarv, alke, ærfugl, teist, lomvi, terne og, sjølsagt måse.

Rapporten er laget av forskerne Torgeir Nygård, Kjell Einvik og Nils Røv.  

Rapporten finner du her:

Se også hjemmesida til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

       Tilbake til start