13.11.2005
Trimtur til HellesvikaTurgruppa i Rørvik idrettslag hadde i helga sin 
siste fellestur for sesongen. Turen ble lagt til Hellesvika på Lysøya; en times gange fra Lysøyvegen. 

Der ble det blant annet tent bål under helleren som etter alt å dømme har gitt navnet til vika. Hellesvika ligger ved Langsundet, med Farøya like utenfor. Her var det i en kort periode fast bosetting, fra1936 til 1948. Murene etter denne tida kan ennå ses like ovenfor Hellesvika.

Et femtentalls sprekinger deltok på turen gjennom Lysøymarka.

 

 


 Tilbake til start