Union 100 hk

Folla kystlag har i sin eie en 100 hk Union semidiesel motor. Motoren har stått i galeasen “Søblomsten” som ligger til restaurering i Rørvik. Før arbeidet med den tunge kulturgjenstanden ble satt i verk, skrev en av våre medlemmer, Viggo Mohn , en oppskrift for istandsettingen. Han deler den gjerne med andre motorinteresserte langs kysten (se under). For ordens skyld nevner vi at det tok noen tusen timer å sette motoren i stand. Hvilket øyeblikk det var da den faktisk startet!På bildet ser vi “maskinist” Ragnar Sivertsen sammen med Unionen.

Kjør lydtest av Unionen

Union-motoren er laget på De forente motorfabrikker (Union) i Bergen. Fabrikken ble etablert i 1912. Union ble en av Norges mest solgte semidieselmotorer, en del gikk også til eksport. Ingeniør Alf Søyland var konstruktør. Han sto for flere nykonstruksjoner, for eksempel automatisk tannhjulsdrevet omstyring. Det vil si at propellakselen forskyves aksialt for vridning av propellbladene. Union ble solgt til A/S Bergens Mekaniske Verksteder i 1968.

Overhaling med henblikk på oppstart
Av Viggo Mohn

Da motoren har flere frostsprengninger og stemplene sitter fast, er utfallet meget usikkert. Motoren må demonteres helt for å kunne dra noen sikker slutning om det lar seg gjøre å få den i gang til et nytt liv. Dette er mildt sagt en drittjobb, og selvfølgelig mye arbeid, kanskje til fånyttes.

Arbeidsrekkefølgen for demontering blir i store trekk slik:
1. Skaffe regntett hus med mulighet for å feste taljer over motoren.
2. Bunnramma bør rengjøres før motoren kommer under tak, likeledes må en pumpe tom veivhusene. (Kostnadene med å få motoren i hus vites ikke).
3. Første demontering blir å ta av topplokkene (kan sitte noe ettertrykkelig).
4. Fylle dieselolje eller helst penetrerende olje (f. eks. CRC 5-56) over stemplene for å løsne disse.
5. Ta av lyd-demperen (denne har flere frostsprengninger).
6. Ta ut stemplene med råder (kan bli vanskelig).
7. Ta av sylindrene.
8. Ta av veivhusene (halvdeler mot bunnramma).
9. Løfte ut veivakselen av bunnramma (tyngste løft 1500 til 2000 kilo), reverseringsdelen må monteres før veivakselen hives opp. Deles i koblingsklokka. Bunnramma (nedre veivhushalvdeler) har tre frostsprengninger, kanskje flere?

I tillegg til disse punkter er det noen smådemonteringer så som spisser, smøreapparat, eksentre, osv. Alt må demonteres med forsiktighet og delvis merkes. NB! Niks reservedeler! Har demonteringen falt heldig ut, kan det nå konkluderes om motoren kan renoveres eller ikke.

Kostnaden blir vel ikke så stor, et råtips er under 1000 kroner. Det vil gå med godt med håndrens og papirtwist, en del løsningsmidler (white-spirit, CR 5-56), smergel. Noen bomullsfiller hadde ikke vært å forakte, det må da vel være ei kjerring som har en rein kjole vi kan konfiskere? Verktøy har vi kanskje selv, eller vi kan låne det vi ikke har. Én eller kanskje to patenttaljer må til, og stropper. Det er vel ikke nødvendig å gå lenger med planlegging før vi har fått oversikt over punktene 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Til slutt, husk at motorens iboende jævelskap kan være ganske betydelig!

God bless you!

Fakta om Unionen:
Union semidiesel Trippel2exi
Sylinder diameter 330 mm
Slaglengde 360 mm
Slagvolum 61,5 l
Omdr/min 340
Luftregulator
Tohjulsdrevet omsyring
Vekt ca. 6 – 6,5 tonn
Byggeår 1941
No 4378

 Tilbake til start