M/K "Straumingen"

Fiskebåten "Straumingen" ble overtatt av Folla kystlag  våren 2005 etter at den ble tatt ut av fiske gjennom den såkalte strukturkvoteordningen (kondemneringstilskudd). En egen stiftelse - Fartøylaget Straumingen -disponerer båten med det formål å ta vare på og bruke den i ulike sammenhegner. Båten har status som verneverdig skip hos Riksantikvaren..

Den 60 fot store båten er bygd i 1955 ved Vik båtbyggeri i Høydal i Volda, men har de siste åra hatt tilhold i Hammerfest der den har vært i aktivt fiske helt til den ble kondemnert. "Straumingen" har base ved Brakstad hamn på Jøa og brukes ved større og mindre utflukter, blant annet til Nordøyan og Sør-Gjeslingan.

Se også egen nettside på www.mamut.net/straumingen.

Henvendelser til fartøylaget kan skje på tlf: 90521919 eller e-post: straumingen@folla.no

       Tilbake til start